התקשרו עכשיו: 02-5662323

תיאור פרק ב.12- מקבלה עצמית לעיצוב המציאות


משך הפרק: שנתי / חצי שנתי

מרצה: הרב נעם שפירא/ הרב משה גנוט

תיאור הפרק:

השלב הבסיסי בתיקון הנפש הוא עמידתה בשפלות, מתוך זיקה לביטול מוחלט לאלקות. אבל שלב זה שיש בו ממד ברור של הכנעה, הנו התשתית, שעל גביה צריכה להבנות קומה שלמה של עשיה, יוזמה והתקדמות. הכח המניע של ההתנערות ליוזמה ועשיה הוא כח הבטחון בנפש – בטחון בה' הסומך ידינו, ובטחון בכך שה' בוחר להתגלות דרכנו ובנו. כח הפעולה שבבטחון מבטא את יכולה ההבדלה של היהודי, בין טוב לרע, בין אמת לשקר ובין פנימיות לחיצוניות. מתוך כך יכול היהודי להגיע להמתקה – להזדהות שלמה וזורמת של נשמתו עם הכח האלקי הפועל בה.

בפרק זה נעסוק בעיקר במעבר שבין השפלות לבטחון, וביכולת לבנות בטחון מתוקן – בטחון עצמי המגלה את הבטחון בה'.

העבודה תשלב לימוד עיוני עם תרגול של כלים מעשיים לבניית האמונה והבטחון בנפש.

פרק זה מתבסס על המאמר"אמונה ובטחון" שבספר "לב לדעת". מומלץ לרכוש את הספר, אך עיקרי הדברים יובאו בחוברת שתחולק בעז"ה.

מנושאי הפרק:

הנושאים מחולקים בין שתי חטיבות, אשר בדרך כלל נלמדות בשנים שונות:

חטיבה ראשונה:

         א.         התשתית – בטול ושפלות

         ב.         מדת הבטחון והאמונה במקורות

          ג.          בטחון פעיל ובטחון סביל

          ד.         "אין אמתי" ו"יש אמתי" – באלקות ובנשמה

         ה.         עיגולים ויושר – שני כווני זרימה של הבריאה ושל הנפש

           ו.          בין סיבות מסתובבות לבין יוזמה ואחריות – בין השגחה לבחירה

חטיבה שניה

         א.         סוד הבחירה החפשית

         ב.         הכח לבחור ולשנות

          ג.          "חשוב טוב יהיה טוב" – האמנם? כיצד?

          ד.         כח המחשבה וסגולותיו

         ה.         "קביעה רצונית" – הסוד היהודי האמתי

           ו.          הכח לשנות את המציאות

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323