התקשרו עכשיו: 02-5662323

המלך בשדה הטיפולי / הרב איתיאל גלעדי

המלך בשדהמהו ה"שדה" בנפש – לעומת בית ומדבר? איך פוגשים את ה' ועובדים אותו במקומות הפשוטים, הנורמליים?

¹לצפיה בשיעור בוידאו לחצו כאן

אין היום כמעט מי שלא מכיר את הביטוי "המלך בשדה". לפי משלו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, בחודש אלול מלכו של עולם נמצא בשדה הפתוח וכל אחד יכול לצאת לשדה ולהקביל את פניו "והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם".

במקור המשל דימוי ה"שדה" טעון-משמעות. אדמו"ר הזקן מסביר שישנם שלשה מתחמים – עיר, שדה ומדבר. העיר היא תחום הקודש, "עיר אלקינו", בה האדם זוכה להיות מ"רואי פני המלך" רק אם יתקדש ויתעלה. המדבר הוא תחום האיסור – "מדבר העמים" בו תועים החוטאים. השדה הוא התחום ההיתר והחולין, הממוצע בין העיר והמדבר. בשבתות ובחגים אנו פוגשים את המלך במקומו שלו, בעיר הקודש, כשאנו פורשים מחיי החולין ועוסקים בקדושה. החידוש באלול הוא שגם מי ששקוע בחולין, בסתמיות חיי היום-יום, יכול לפגוש שם את המלך ולהתחבר אליו. דווקא מפגש כזה, בנקודת יום-יום סתמית – ולא בשיאי הקדושה – מחולל תשובה ושינוי שיחזיקו מעמד גם באפרוריות של שאר השנה.

בשדה הטיפולי, לפי תורת הנפש של החסידות, יש משמעות רבה להתייחסות דווקא לתחום הבינים, למקומות הבינוניים שבנפש כל אדם. הרבי הקודם מחב"ד, רבי יוסף-יצחק, מסביר במסמך חינוכי-טיפולי (שהיה שנים רבות חסוי, מיועד ל'משפיעים' בלבד) כי לשם טיפול נפשי יעיל יש לאבחן ולחלק את תכונות הנפש של המטופל לשלש מחלקות, טוב-בינוני-רע, ובכולן צריך לטפל – את הרע צריך להסיר ולמצוא לו תחליף מתאים; את הבינוני צריך לתקן ולהפוך לטוב; ואת הטוב צריך לחזק.

באופן טבעי, המטפל נוטה להתמודד עם התכונות הרעות, מתוך תחושה שהן הסיבה הדחופה שגרמה למטופל לפנות לקבל עזרה. לאידך, במקרים מסוימים, יש נטיה להעצים את נקודות החוזק – את התכונות הטובות שבנפש (לאידך, לפעמים דווקא ה'חריגוּת' הטובה של אדם משבשת את חייו וצריך ללמדו להכילה במרקם חייו בצורה מתוקנת). גם המטופל נוטה לזהות את עצמו עם החריג, עם הטוב וגם עם הרע שמבדל אותו מאחרים. תחום הבינים, המקום ה'נורמלי' של האדם, נשאר מוזנח בדרך כלל. בא חודש אלול, בו המלך בשדה, ומלמד שלפעמים השינוי האמתי טמון בהתייחסות לאותו "שדה" סתמי, תחום הבינוניות שבנפש.

מטבע הדברים, התחום הבינוני הוא הרחב ביותר בנפש האדם, ורוב ההתנהלות היום-יומית מתחוללת בתוכו. לכן, לשינוי בתחום זה, אפילו אם הוא קטן-יחסית, יש השפעה רבה על מכלול החיים. במדה רבה, התחום הבינוני נח לעיצוב ושינוי יותר מתחומי הטוב והרע – הפיכת הרע לטוב קשה יותר מ'שדרוג הבינוניות', ושיפור הטוב דורש יותר מאמץ וחריגה מהגבולות המוכרים, העלאת הרף, מאשר גרירת האמצע לכיוון הרף העליון הנוכחי.

פעמים רבות מה שמעכב את האדם מלהתקדם, או אפילו צובע את כל חייו בצבע קודר, הוא תחושת הסתמיות – ההרגשה שרוב מה שהוא עסוק בו הוא חסר משמעות, אינו מסייע לו לממש את עצמו, להגשים את שליחותו בעולם ולשמח אותו. אז הוא מחפש את חיותו ותענוגו בנקודות טובות, שהן חריגות ומעטות-יחסית במרקם חייו, ולאידך הוא פגיע לתכונות ואירועים רעים, שחורגים מפרופורציות על רקע סתמיות החיים. כשנהפוך את הסתמי לטוב, שמח ולכתחילאי כל אוירת החיים תשתנה – הטוב יפסיק להיות נדיר ויוצא-דופן ויהפוך לשיאה הטבעי של החויה היום-יומית ואילו הרע יידחק למקומו הטבעי בשוליים.

אלול הוא הזמן להתבונן בנוכחות של ה' בתחום הבינוני של חיינו – לשפר ולמקד את התפקוד היום-יומי שלנו, בצורה שמחה, רצונית ולכתחילאית, חדורת הכרה בשליחות שה' מזמן לנו בתוכו. המלך בשדה שבתוך נפשנו, מחכה לנו שם בסבר פנים יפות ושוחקות – בואו ונצא אליו!

  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  הירשמו עכשיו וקבלו גישה למאגר שיעורים נרחב. לאחר ההרשמה ייפתחו לכם תפריטים נוספים באתר.