התקשרו עכשיו: 02-5662323

תכנית לימודי הבסיס - נשים

הלימוד כולל שני שיעורים בשבוע – אחד בעל אופי עיוני מובהק והשני משולב בעבודה אישית-סדנאית.

בסיום השנה תינתן תעודה אודות לימודי הבסיס.

בנוסף לתכנית הלימוד הבסיסית, ישנה אפשרות להצטרף לשיעורי העמקה. ההשתתפות בשיעורי ההעמקה הנה ללא תשלום לרשומות לתכנית השנתית.

ירושלים – יום שני – בוקר

שיעור ראשון: 10:00-11:30

הרב נעם שפירא:
יסודות תורת הנפש

שיעור שני: 12:00-13:45

אורלי טויטו:
אמונה כיסוד תורת הנפש

שיעור העמקה: 14:00-15:30 מרצים מתחלפים

ירושלים – יום שני – אחה"צ

שיעור העמקה: 16:00-17:30 מרצים מתחלפים
שיעור ראשון: 17:45-19:15

אורנת וורנו:
אמונה כיסוד תורת הנפש

שיעור שני: 19:30-21:00

הרב נעם שפירא:
יסודות תורת הנפש

תל אביב – יום שלישי – בוקר

שיעור ראשון: 10:00-11:30

הרב נעם שפירא:
יסודות תורת הנפש

שיעור שני: 12:00-13:45

אורלי טויטו:
אמונה כיסוד תורת הנפש

שיעור העמקה: 14:00-15:30 מרצים מתחלפים

תל אביב – יום שלישי – אחה"צ

שיעור העמקה: 16:00-17:30 מרצים מתחלפים
שיעור ראשון: 17:45-19:15

הרב נעם שפירא:
יסודות תורת הנפש

שיעור שני: 19:30-21:00 מחצית ראשונה מחצית שניה

הרב יהודה דויטש:
תהליכי תיקון בנפש

הרב יהודה דויטש:
סדנה לניהול האגו

 

 

יום רביעי – חיפה (קרית מוצקין)

שיעור ראשון: 9:30-11:00

דבורה נוב:
מחושך לאור

שיעור שני: 11:20-12:50 סבב ראשון סבב שני

הרב נעם שפירא:

הכרת הנפש

הרב אליהו אסייג:

תיקון האני

שיעור העמקה: 13:15-14:45

הרב נעם שפירא:

יסודות האמונה של פנימיות התורה

הרב אליהו אסייג:

תניא

 

אריאל – יום רביעי – בוקר

 

שיעור ראשון: 9:15-11:00

דיצה אור: 
מחושך לאור

שיעור שני: 11:15-12:45

הרב יהודה דויטש:
יסודות תורת הנפש

שיעור העמקה*: 13:00-14:30 מרצים מתחלפים

*לא קבוע

  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323