התקשרו עכשיו: 02-5662323

פרק מס' א.4 - תיקון ה"אני" (האגו)

משך הפרק: חצי שנתי 

מרצה: הרב איתיאל גלעדי \ הרב יהודה דויטש

תיאור הפרק:

הכרת דרך העבודה האישית היסודית והעיקרית לפי החסידות: עבודת הביטול, ובעיקר עבודת השפלות בנפש. לימוד פרטני של בניית מדת השפלות בנפש. הבנה כיצד שתי המדות הללו מבטלות את 'ישות' האדם, אך משאירות אותו בריא ופעיל. פיתוח יכולת לתגובות נפשיות מתאימות לעליות ולמורדות בחיים.

הפרק מתבסס על המאמר  "פרק בעבודת ה'" שבספר לב לדעת. קטעים הרלוונטיים ללימוד יובאו במהלך הלימוד.

נושאי הפרק:

          א.         מהות עבודת ה"בינוני". הדרישה לנקיות "בפועל" לעומת הכרת הטבע הנטוע בבהמיות

          ב.          כח הבטול – הפתח להארה האלקית בתוך הנפש

          ג.          שפלות האדם – הכרת הנתונים הנמוכים של אישיותו

          ד.          התזמון הנכון של הבטול והשפלות

          ה.          הדרך להגיב למצבי הצלחה בחיים – הנטיה הטבעית (סיפוק וטיפוח האגו), יחוס לנטיות                              אגואיסטיות, לטבע אנושי טוב, לטבע אלקי שבנפש, להופעת פעולה אלקית דרך הנפש

           ו.          הדרך להגיב למצבי כשלון בחיים – הנטיה הטבעית (הקטנה של משמעות הכשלון / הטלת האחריות              על אחרים), הדרך המתוקנת: התמרמרות אמיתית מתוך נטילת אחריות אישית

           ז.          מודעות לרחמי ה' המאפשרת חשבון אמת – בדרגות שונות: עצם המשכיות החיים, סגולת ישראל,                 היכולת לשוב בתשובה, הצפיה האלקית לתשובה

          ח.         תיקון הגאוה – שבירת ה'ישות', היחס הנכון אל הנקודות הטובות באישיות

          ט.         תיקון העצבות – מקור העצבות בבדידות, תיקון העצבות מענייני העולם, הקשר העצמי שבין השפלות              והשמחה

           י.          תיקון הפחד – הפחד השלילי, הפחד והיראה החיוביים המהווים מקור חיות לאדם

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323