התקשרו עכשיו: 02-5662323

פרק א.3 - הכרת הנפש

 

משך הפרק: שנה וחצי

מרצה: הרב נעם שפירא /הרב אפרים ארנברג/ הרב יהודה דויטש / הרב ניר מנוסי / הרב דרור שאול / דיצה אור

תיאור הפרק:

היכרות בסיסית ויסודית עם מבנה הנפש עפ"י תורת החסידות, יחד עם היכרות בסיסית ומקיפה עם מושגי היסוד של הקבלה והחסידות: עשר הספירות. במהלך הפרק ניתנת סקירה על כל כח מכחות הנפש, אופיו המיוחד ויחסיו עם הכחות האחרים.

הפרק מתבסס על הספר "הנפש", ומומלץ לרכשו לקראת הלימוד.

הפרק מחולק לשלש חטיבות (חטיבה ראשונה: המערכות השונות בנפש; חטיבה שניה: מערכת כחות העל-מודע והשכל; חטיבה שלישית: מערכת המדות). שתי החטיבות הראשונות יילמדו בשנה א', והחטיבה השלישית תילמד אי"ה במהלך שנה ב'. בסיומה של כל חטיבה יש להגיש מבחן/עבודה.

נושאי הפרק:

חטיבה ראשונה:

          א.         "מבשרי אחזה אלוק" – הקשר בין הנפש לבין מושגי הקבלה והחסידות

          ב.          נפש רוח נשמה חיה יחידה – הנפשות השונות שבאדם

          ג.          הנפש האלקית והנפש הבהמית – החייתי והאלקי שבאדם

          ד.          כחות ולבושים – הנפש וכלי הביטוי שלה

          ה.          מערכת הלבושים – מחשבה דיבור ומעשה על אפיוניהם השונים

           ו.          כחות מקיפים וכחות פנימיים – בין מודע, תת-מודע ועל-מודע

           ז.          מערכת כחות הנפש – רמות שונות בכחות, וחלוקה ל"שלשה קוים"

          ח.         יחסי שכל ורגש – יחסי שליטה, מדות של "תהו" ומדות מתוקנות ועוד

חטיבה שניה:

          א.         הכתר – העל-מודע: אמונה תענוג ורצון

          ב.          החכמה – הכח היוצר, נביעתו מ"כח המשכיל", טעמים שונים לרצון, כח ה"בטול" בנפש

          ג.          בינה – כח ההפנמה, מקור השמחה, ראשית ה"יש", כח ההולדה, הראיה והשמיעה הרוחניים

          ד.          "כח המדמה" – הדמיון על חולשותיו, סכנותיו והפוטנציאל הגבוה שלו

          ה.          דעת – כח היחוד בנפש, הריכוז על סגולותיו וסכנותיו, ההתמודדות עם הספק, יכולת קבלת החלטות, ועוד

חטיבה שלישית:

          א.         חסד ואהבה – הכח המוביל את הנפש, הגדולה שבחסד

          ב.          גבורה ויראה – כח הצמצום וההתכנסות בנפש, יראה חיובית, יחסי אהבה ויראה בנפש, התמודדות עם פחדים וחרדות

          ג.          תפארת ורחמים – הכח המכליל והמאזן, העומק וגילוי העצמיות שבאמפטיה אמיתית

          ד.          נצח ובטחון – בטחון עצמי מתוקן, בין אמונה לבטחון, בטחון מופרז כחו וסכנותיו

          ה.          הוד ותמימות – כח ההודאה, ההודיה, חן התמימות, הזהירות מתמימות נפולה

           ו.          יסוד ואמת – כח הסידור, הולדה מתוך תענוג, אחיזה בשמים ובארץ

           ז.          מלכות ושפלות – כח ההבעה בנפש, הצד הנשי בנפש, השכינה, הארץ, מדת השפלות המתוקנת

 

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323