התקשרו עכשיו: 02-5662323

תיאור פרק ג.1 - האמונה כיסוד בריאות הנפש (סדנה)

פרק ג.1-    האמונה כיסוד בריאות הנפש (סדנה)

משך הפרק: שנתי

מרצה: נעמה מנוסי / אורלי טויטו

תיאור הפרק:

התבוננות והעמקה בנושא האמונה כתשתית לבריאות הנפש. על פי תורת הנפש של היהדות בכלל והחסידות בפרט, תופסת האמונה מקום מרכזי ועמוק בעצם הקיום של הנפש. היא הכח העצמי ביותר של הנפש, וממנו ניזונים כל שאר כחות הנפש. "כאשר מתוקן הראש מתוקן הכלל כולו", ולכן עלינו להקדיש תשומת לב מרובה לחיזוקה והעצמתה של האמונה. הפרק מתאפיין בעבודה האישית, הזוגית והקבוצתית שתופסת מקום משמעותי בצד הלמוד העיוני של הנושאים השונים, מתוך שאיפה להגיע לצמיחה והתעצמות עם הנושאים הנלמדים.

הפרק מתבסס על הספר "נפש בריאה", ומומלץ לרכשו לקראת הלימוד.

הפרק מתחלק לשלש חטיבות, ובסוף כל חטיבה יתקיים מבחן.

נושאי הפרק:

חטיבה ראשונה: הכרת האמונה וכוחה המרפא

          א.          האמונה משולה לעפר

          ב.           אמונה – הראש הלא נודע, העל מודע  שבנפש

          ג.           ארבעה לשונות של אמונה, התמקדות בבחינת אבא ואמא (תוקף ונאמנות)

          ד.           ארבעה לשונות של אמונה, התמקדות בבחינת בן ובת (אימון ואומנות)

          ה.           שלש אמונות לשלש נפשות

           ו.           רמות האמונה בנפש האלקית, הבהמית והשכלית

חטיבה שניה: מבדידות לאמונה – הצמחת האמונה בנפש

          א.          הבדידות הקיומית כשער לה'

          ב.           סוגי בדידות מחלישים, זיהוי מקור הבעיה

          ג.           דרכי התמודדות: פתרון או נשיאת הפכים

          ד.           צדיק מול בינוני

          ה.           בטחון ואמונה

           ו.           התגלות האמונה

           ז.           הטלת ספק בספק

חטיבה שלישית: איזון הנפש

          א.          סוד האיזון – רצוא ושוב

          ב.           מודעות עצמית ומודעות אלקית

          ג.           הכח המאזן – אמונה ושפלות

          ד.           הכנעה, הבדלה, המתקה

          ה.           הבינוני – הכח המאזן בנפש

           ו.           עבודת הבינוני

           ז.           בין תוהו לתיקון ( תוהו – התלהבות, תיקון – סדר)

          ח.          בין אורות לכלים (אור – חוויה, כלי – תפיסה)

          ט.          בין האורות: אור סובב ואור ממלא

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323