התקשרו עכשיו: 02-5662323

תיאור פרק א' 7 - נושאי יסוד בתורת הנפש

משך הפרק: חצי שנתי

מרצה: הרב אפרים ארנברג

תיאור הפרק:

הפרק נועד להוות, בראשיתו, מעין דלת כניסה לבית הספר. הוא כולל הקדמות למכלול הנושאים הנלמדים ואופי הלימוד בבית הספר, וכן התבוננות מזויות חדשות על נושאים הנלמדים במסגרת פרקי לימוד אחרים.

הפרק מחולק לשתי חטיבות, כאשר הראשונה – העוסקת בעיקר בהיכרות עם מושגים ונושאי יסוד של תורת הנפש – נלמדת בדרך כלל במהלך השנה הראשונה, והחטיבה השניה – שעוסקת בעיקר באינטגרציה ובזרימה האורגנית שבין המושגים, הנושאים והמבנים השונים – נלמדת בשנה השניה או השלישית.

חטיבה ראשונה:

         א.         מקיף לפני פנימי – יצירת מרחב לימוד פורה ומפרה.

         ב.         "מבשרי אחזה אלוק"- תורת הנפש וחסידות,  ידיעת המציאות לעומת השגת המהות.

          ג.          דרך ארוכה וקצרה – שרייה בתכנים לעומת צבירת אינפורמציה.

          ד.         ללמוד על הנפש בלי לפרק אותה – הקשר העצמי בין אמונה לפסיכולוגיה והאבסורד שבניסיון להפריד בין השתיים.

         ה.         תוהו ותיקון – נקודה, קו, שטח

           ו.          הסולם הפנימי והסולם החיצוני למדידת החיים.

          ז.          חש-מל-מל – התבוננות במבנים שונים המשקפים את הסדר הזה (פתיחות-הזדהות-התכללות, ג' חושים, נקודה-קו-שטח ועוד).

         ח.         הבדלה שבהבדלה – האופי ה"שחור-לבן" של ההתבוננות השכלית לעומת הרבגוניות של המציאות.

חטיבה שניה:

השיעורים בחטיבה זו יעסקו בדרך לקשר באופן זורם וחי, מושגים מתחומים שונים בתורת הנפש, בעזרת המבנים הבסיסיים המאפשרים זאת. בין השאר יילמדו הנושאים הבאים:

         א.         המבנה של הכנעה הבדלה המתקה, כמתאר את מכלול הצדדים של עבודת ה', וההתפתחות הנפשית.

         ב.         חקירה קבלה חסידות, לימוד כתיבה חינוך, פתיחות הזדהות התכללות – תוך קישורם לתבנית של הכנעה הבדלה המתקה

          ג.          מושגי זמן ומרחב בנפש, בהקשר של תיקון ה"אני":

עבר-הווה-עתיד; רשע-בינוני-צדיק; גאווה-עצבות-פחד, ועוד,

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323