התקשרו עכשיו: 02-5662323

תיאור פרק ב.12- מקבלה עצמית לעיצוב המציאות


משך הפרק: שנתי / חצי שנתי

מרצה: הרב נעם שפירא/ הרב משה גנוט

תיאור הפרק:

השלב הבסיסי בתיקון הנפש הוא עמידתה בשפלות, מתוך זיקה לביטול מוחלט לאלקות. אבל שלב זה שיש בו ממד ברור של הכנעה, הנו התשתית, שעל גביה צריכה להבנות קומה שלמה של עשיה, יוזמה והתקדמות. הכח המניע של ההתנערות ליוזמה ועשיה הוא כח הבטחון בנפש – בטחון בה' הסומך ידינו, ובטחון בכך שה' בוחר להתגלות דרכנו ובנו. כח הפעולה שבבטחון מבטא את יכולה ההבדלה של היהודי, בין טוב לרע, בין אמת לשקר ובין פנימיות לחיצוניות. מתוך כך יכול היהודי להגיע להמתקה – להזדהות שלמה וזורמת של נשמתו עם הכח האלקי הפועל בה.

בפרק זה נעסוק בעיקר במעבר שבין השפלות לבטחון, וביכולת לבנות בטחון מתוקן – בטחון עצמי המגלה את הבטחון בה'.

העבודה תשלב לימוד עיוני עם תרגול של כלים מעשיים לבניית האמונה והבטחון בנפש.

פרק זה מתבסס על המאמר"אמונה ובטחון" שבספר "לב לדעת". מומלץ לרכוש את הספר, אך עיקרי הדברים יובאו בחוברת שתחולק בעז"ה.

מנושאי הפרק:

הנושאים מחולקים בין שתי חטיבות, אשר בדרך כלל נלמדות בשנים שונות:

חטיבה ראשונה:

         א.         התשתית – בטול ושפלות

         ב.         מדת הבטחון והאמונה במקורות

          ג.          בטחון פעיל ובטחון סביל

          ד.         "אין אמתי" ו"יש אמתי" – באלקות ובנשמה

         ה.         עיגולים ויושר – שני כווני זרימה של הבריאה ושל הנפש

           ו.          בין סיבות מסתובבות לבין יוזמה ואחריות – בין השגחה לבחירה

חטיבה שניה

         א.         סוד הבחירה החפשית

         ב.         הכח לבחור ולשנות

          ג.          "חשוב טוב יהיה טוב" – האמנם? כיצד?

          ד.         כח המחשבה וסגולותיו

         ה.         "קביעה רצונית" – הסוד היהודי האמתי

           ו.          הכח לשנות את המציאות

  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  הירשמו עכשיו וקבלו גישה למאגר שיעורים נרחב. לאחר ההרשמה ייפתחו לכם תפריטים נוספים באתר.