התקשרו עכשיו: 02-5662323

תיאור פרק ב.4 - אבני היסוד של תורת הנפש

פרק ב. 4      אבני היסוד של תורת הנפש

משך הפרק: חצי שנתי

מרצה: הרב יצחק שפירא

תיאור הפרק:

כל התייחסות מעשית ופרקטית, נסיון לחולל שינוי בחיים האישיים או בחייו של מי שפונה לייעוץ, חייבת להיות קשורה ליסודות העמוקים של הנפש, אל התשתית. התשתית האמיתית לחייו של יהודי היא הקשר שלו אל מקורו ושרשו, ה' יתברך, והדרך לבטא את הקשר הזה בכל צמתי החיים. היסודות העמוקים של תורת הקבלה והחסידות מנחים אותנו כיצד לעשות זאת הלכה למעשה.

בפרק זה נברר לעומק את העמידה הבסיסית של האדם מול עצמו ומול מקורו, את היחס הבסיסי לכל רובד בנפשו ובאישיותו, ואל תהפוכות חייו.

מנושאי הפרק:

          א.          הקצוות שבנפש היהודי – נפש אלקית ונפש בהמית

          ב.           שני 'סולמות' לקיום: "הסולם התועלתני" ו"הסולם האינטימי"

          ג.           מהות עבודת ה"בינוני".

          ד.           ההבחנה בין העיסוק בכחות הנפש לבין העיסוק בלבושיה

          ה.           כח הבטול – הפתח להארה האלקית בתוך הנפש

           ו.           כח החיים שביראה מתוקנת

           ז.           שפלות האדם – הרצון לקבל ללא יכולת להצדיק את הצורך

          ח.          המתח בין שפלות לביטול וההתקדמות אל נטילת היוזמה

          ט.          מצבי הכנעה-הבדלה-המתקה כתהליך מעבר של ההזדהות עם הניצוץ האלקי

 

  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  הירשמו עכשיו וקבלו גישה למאגר שיעורים נרחב. לאחר ההרשמה ייפתחו לכם תפריטים נוספים באתר.