התקשרו עכשיו: 02-5662323

אהבה טיפולית / הרב איתיאל גלעדי

mishpaha1בסיס הקשר החינוכי והטיפולי הוא אהבה – כדי לעזור צריך לאהוב וככל שעוזרים האהבה גוברת. איך שומרים את האהבה ממעורבות לא-בריאה ומתלות שלילית?

התפרסם לראשונה בעלון "שבת בשבתו"

הכלל הגדול בתורה, "ואהבת לרעך כמוך", הוא גם הכלל הגדול של כל תהליך חינוכי-טיפולי בדרך התורה: בכלל, הבחירה בהשפעה על הזולת כעיסוק צריכה לבוא מרצון להיטיב ולא משיקול כלכלי (כשהתשלום אינו אלא 'דמי בטלה' המאפשרים למשפיע להקדיש את זמנו לזולת במקום לטרוח לפרנסתו). בפרט, העבודה האישית צריכה להיות מעורבת ואכפתית, מלאת רחמים ומבוססת על אהבה, ולא חלילה קרה ומנוכרת.

חשוב להדגיש זאת, אל מול שיטות פסיכולוגיות שעסוקות הרבה בהצבת גבולות בין המטפל למטופל ובדאגת המטפל לשמור את עצמו 'בלתי מעורב'. הגישה הבלתי-מעורבת טוענת שקשר רגשי מדי עלול להזיק: למטפל עלולה המעורבות הרגשית לגרום הזדהות ש'תערבב' את סיפורו האישי במקרה, תגרום לו לשמוע את רחשי לבו במקום את דברי המטופל ולתת עצות המתאימות לו במקום לעומד מולו. למטופל עלול קשר רגשי ליצירת תלות בלתי בריאה, על כל השלכותיה הקשות – חוסר-עצמאות, פולחן אישיות ושגייה בדמיונות מסוגים שונים כלפי המטפל והקשר אליו.

למרות שיש מן האמת בחששות, צריך לזכור שהם בגדר תופעות-לואי לתנאים הכרחיים לטיפול טוב. קשר 'מקצועי' ובלתי-מעורב הוא קר ועקר, ורק חוט האהבה מקשר בין הנשמות, מאפשר למטפל הבנה פנימית-אמתית של המטופל, מדרבן אותו להתמסר אליו והופך אותו מנותן-עצות בעלמא למעודד, נותן כח ודוחף קדימה. גם התלות, עם כל סכנותיה, היא שלב הכרחי ורצוי בהתפתחות האנושית, שלב ה'יניקה', בגשמיות וברוחניות. כך, התינוק יונק מאמו, הילד תלוי בהוריו בסיפוק צרכיו ובחינוכו, התלמיד קונה את תורתו מרב מובהק ועובד ה' אמתי עושה את צעדיו הראשונים בהדרכה רוחנית צמודה. דווקא ההתמסרות והתלות הגדולות שביניקה בונות תשתית בריאה ויציבה לעצמאות הבוגרת הנדרשת בהמשך.

לכן, אל לחששות למנוע קשר אוהב ואכפתי, אך יש להתמודד עם הסכנות הנלוות. את רגש האהבה, לוז היחס בין המטפל למטופל, צריך 'לגדור' משני צדדיו, מלפנים ומאחור, בהתבוננות מתאימה (בה "מח שליט על הלב"):

קודם לבנית הקשר הרגשי צריכה לבוא הסתכלות חזקה על מהותו ומצבו של המטופל, תוך התמסרות ומאמץ להכרת תנאי חייו, סביבתו וסיפורו האישי ותוך העמקה במבנה האישיות שלו. המבט הזה – שיש בו משהו מודד, שופט ואפילו מקובע ומקבע – מחדד את ההבדלים בין המטפל והמטופל ומציב גבול ששומר את המעורבות הרגשית הרצויה מלהפוך להזדהות מטשטשת ומבלבלת.

בהמשך, לאחר שנבנה הקשר הרגשי, תוך כדי התהליך הטיפולי, צריך להקפיד על התבוננות לעתים מזומנות בהתפתחות המטופל, כדי להתאים לו כל פעם מחדש הדרכה. ההתבוננות הזו מזכירה כי התלות, הנדרשת בשלבים מסוימים, היא זמנית בלבד ודורשת כל פעם בחינה מחודשת. המניע הפנימי של ההתבוננות צריך להיות סלידה פנימית של המטפל ממצבי תלות, מתוך הכרה שהם מסוכנים לו עצמו (בפולחן אישיות ובפיתוי להרגיש חשוב ונצרך) ושהם מנוגדים לתכלית הטיפול – העמדת המטופל על הרגלים באופן עצמאי, תוך הקנית כלים ותובנות להתמודדות והתקדמות בכח עצמו. יש להתבונן במתינות, כדי לא לדחוף את המטופל מוקדם מדי ומהר מדי למה שעדיין אינו מסוגל לו, אך לזכור תמיד שהיעד הוא דחיפה עדינה של המטופל אל מחוץ ל'סינור' של המטפל.

אהבה כזו, שמורה ומנותבת משני צדדיה, היא הכוח המשמעותי ביותר בטיפול – המניע של המטפל, הדבק המחבר בטיפול ורוח החיים המעמידה את המטופל על רגליו ודוחפת אותו קדימה.

מבוסס על התנאי הרביעי ב"כללי החינוך וההדרכה" של אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  הירשמו עכשיו וקבלו גישה למאגר שיעורים נרחב. לאחר ההרשמה ייפתחו לכם תפריטים נוספים באתר.