התקשרו עכשיו: 02-5662323

רפואת הנפש - איזון הידיעה והבחירה

harav-video3מהו מקומם של החרדות במבנה הנפשי השלם? כיצד בכח הבחירה החפשית להתמודד עם הקשיים הנפשיים בחיים, ובעיקר עם הפחדים והחרדות? ואיך ההתייחסות אל הבחירה מסתדרת עם האמונה שלנו בה' ככל-יודע? הסברים חדשים ומחודשים על המשנה בפרקי אבות "הכל צפוי והרשות נתונה", ועוד הקדמות חשובות ביותר בתורת הנפש, בשיעור שניתן ביום עיון של תורת הנפש, בז' באב תשע"ד בכפר חב"ד. לחצו כאן לצפיה בידאו של השיעור 


א. עולמות השקר – דמיונות, סטיות, חרדות

בית הבחירה – מקור כח הבחירה החפשית

אתמול היתה שבת חזון. ודאי שמענו מה שאמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שבשבת חזון כל יהודי רואה את חזון בית המקדש השלישי. ככל שמתקרבים לתשעה באב צריכים עוד יותר להתבונן בענין של בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, במה שבית המקדש אומר לנו בנפש, ואיך שבאותו יום של החורבן ממש גם נולד משיח – בתשעה באב. לכן הרבי הקדיש הרבה שיחות על תשעה באב בענין לידת מלך המשיח. כמעט שהוא לא התייחס לכל הדברים הלא-טובים שקרו באותו יום.

והנה, אחד השמות של בית המקדש, שהוא בעצם השם שהוא הכותרת של הלכות בית המקדש ברמב"ם, הוא בית הבחירה. הכינוי בית הבחירה הוא על שם הפסוק "המקום אשר יבחר הוי' אלהיך לשכן שמו שם"[א]. אבל כתוב שיחד עם הבחירה של ה' במקום הזה – המקום הזה גם מעניק לנו את כח הבחירה. כלומר, בית המקדש מעצים לנו את כח הבחירה בנפש.

כמו שנסביר בע"ה, כל הבעיות הנפשיות נובעות מחורבן פנימי בנפש האדם, והכל מפני שהאדם אינו מנצל נכון את כח הבחירה שניתן לו. עם כח הבחירה החפשית שיש לכל יהודי הוא יכול לתקן את כל התופעות השליליות שיש לו, ובכלל לתקן את כל היחסים הלא-תקינים שיש בינו לבין זולתו. בשביל זה אנחנו צריכים את בית הבחירה – אותו בית שנותן לנו את מלא עוצמת כח הבחירה החפשית, הכח "לתקן עולם במלכות שדי".

הטוב והרע בעולמות אבי"ע

כשלומדים קבלה וחסידות לומדים על עולמות שונים. חוץ מהעולם שלנו יש עוד עולמות. יש את עולם האצילות, שבו המודעות היא אך ורק של מציאות ה' – שכולו טוב – ואין שם "אני" נפרד מה' כלל (על מעמד הנשמה שם נאמר "חי הוי' אשר עמדתי לפניו"). אם יש "אני" המרגיש את עצמו ליש – זה כבר משהו נפרד מה'. אבל ישנם עוד שלשה עולמות למטה מהעולם העליון הזה, שנקראו בריאה-יצירה-עשיה, שבהם מתחילה להתפתח מודעות עצמית נפרדת מה'.

בעולם העליון, עולם האצילות, הכל טוב. ההיפך של הטוב, הרע, מתחיל מהעולם השני – עולם הבריאה. על עולם הבריאה כתוב ש"מיעוטו רע" – רובו טוב, אבל יש בו גם מיעוט רע. הרע הוא בשל המודעות הנפרדת, שיש אני נפרד מה' – כך ה' רצה, הוא רצה את השתלשלות העולמות. הוא רצה שבסוף במקום הכי תחתון הוא ישכון כבוד, שיגלו את ה' ממש במציאות הכי תחתונה, זו שלכאורה הכי רחוקה ממנו.

בכל אופן, בעולם הבריאה יש מיעוט רע ורוב טוב. בעולם היצירה יש חצי-חצי, חציו טוב וחציו רע. בעולם העשיה, העולם התחתון – אנחנו בעולם העשיה הגשמי – כבר רובו רע ומיעוטו טוב. ברוך ה', יש קצת טוב – זה מה שמחזיק את העולם. בלי הטוב אוי ואבוי, לא היה כלום. יש מעט טוב בעולם והרבה רע – הרבה נפרדות, פילוג, היפך האחדות. זה הטבע של העולם התחתון. בסופו של דבר, זה המקום אשר בחר ה' לשכן שמו שם – המקום התחתון שלכתחילה הוא נפרד ממנו, וה' רוצה שדווקא בו תתגלה האחדות האמתית.

עולם העשיה – עולם החרדות

כל הבעיות בנפש, כמו שאמרנו הרגע, הן בגלל הרע שיש בעולם – הרע שיש בתוכי, הרגשת הפירוד. לעולם התחתון ביותר, עולם העשיה, אפשר לקרוא – תיכף נסביר את עצמנו יותר – עולם החרדות (הנושא שדברו אודותיו היום כאן). כלומר, הבעיה הכללית של הנפרדות באה לידי ביטוי בחרדות בנפש. לעולם היצירה צריך לתת שם אחר, וגם לעולם הבריאה צריך לתת שם אחר.

אצילות ובי"ע – עולם האמת ועולמות השקר

אחד השמות של העולם העליון, עולם האצילות, הוא עולם האמת – עלמא דקשוט. מכאן אפשר להבין שכל שלשת העולמות התחתונים הם לא-אמת. ללא-אמת קוראים שקר. לפעמים מדברים על שתי בחינות, עלמא דקשוט (עולם האמת) ועלמא דשקרא (עולם השקר). הרבה פעמים מתכוונים שעולם האמת הוא העולם שמגיעים אליו לאחר מאה ועשרים שנה בעולם הזה. לעומת עולם האמת יש את העולם שלנו, "עלמא דשקרא", עולם של שקר.

קודם אמרנו שבעולם הזה הרוב רע והמיעוט טוב, כעת עוד ביטוי חשוב – זה עולם של שקר. שקר היינו שמה שאתה רואה הוא לא אמת. האמת היא ה', ולא רואים אותו, ורואים משהו אחר, ומתרשמים שיש פה כל מיני דברים שונים ומשונים, כולל הרבה דברים שליליים, תופעות שליליות – הכל לא אמת, עולם השקר.

בעצם כל שלשת העולמות התחתונים – יש עולם אחד עליון ושלשה תחתונים – כולם בכלל הביטוי "עלמא דשקרא", רק שאלה רמות שונות של שקר, של אחיזת עינים. השקר הכי תחתון, שמגיע למטה-מטה, מתבטא – כמו שאמרנו הרגע – בחרדה בנפש. יש מצב שהאדם מכיר, או שהוא חושב שהוא מכיר, מפני מה הוא חרד, ויש שהאדם לא יודע בכלל ממה הוא חרד, רק שהוא בחרדות, הוא בפחד.

עולם הבריאה – עולם הדמיונות

נתחיל מהעולם הראשון מבין עולמות השקר, עולם הבריאה. כל התופעות הלא-טובות הן מצד חלק הרע שיש שם. מה החלק הרע בעולם הבריאה אצל האדם? מהו בכלל עולם הבריאה? עולם של שכל, עולם של שכלים נבדלים בלשונו של הרמב"ם. אם רוצים לתת איזה כינוי, כמו שאמרנו שעולם העשיה הוא עולם החרדות, נקרא לעולם הבריאה עולם הדמיונות.

יש עולם שהוא עולם אמתי – דבר אמתי אינו מדומה, הוא נכון, הוא ברור. ברגע שיורדים מהעולם האמתי, בו רואים וחווים את המציאות לאמיתתה, הנפש נכנסת לתוך דמיונות. לא שהכל מדומין – יש שם עדיין רוב טוב, יכולים להיות הרבה שכלים נכונים, אבל יש אחוז מסוים שהוא באמת מדומיין, הוא חי בדמיון (לעומת עולם האמת הוא על דרך חלום, שאין חלום בלי דברים בטלים, דהיינו דמיונות שוא). שוב, על שם החלק הרע, השקר של עולם הבריאה, נכנה אותו עולם הדמיונות.

עולם היצירה – עולם הסטיות

מה לגבי העולם שבא אחריו? מדברים על סדר ההשתלשלות – העולמות משתלשלים אחד מהשני. יש מצב בנפש שהוא אמת, וברגע שיורדים מהאמת הצרופה כבר נכנס איזה חלק – אחוז מסוים – של דמיון, דמיון שוא (ביטוי בו אדמו"ר הזקן משתמש בספר התניא).

מה קורה אחר כך, לפני שמגיעים לעולם החרדות? עולם היצירה, בין העשיה לבריאה, כשמו כן הוא – עולם של יצרים. כל יצר מושך לכיוון אחר, ל'מין' אחר (עולם היצירה הוא עולם של כללים, של אבי-טיפוס, וכל כלל הוא מעין 'מין'), וכמו שנסביר יותר, אפשר לכנות את החלק הרע של עולם היצירה – הוא חצי-חצי טוב ורע, כמו שאמרנו – כעולם הסטיות. בעולם היצירה יש סטיות באישיות.

"עולם חסד יבנה"

אז קודם יש למעלה את עולם האמת. יורדים מעולם האמת לעולם הדמיונות, מעולם הדמיונות יורדים לעולם הסטיות ומעולם הסטיות בסוף מה שמגיעים אליו הוא עולם החרדות. אם כן, צריכים אנו לתקן את כל סדר ההשתלשלות הזה:

   אצילות              עולם האמת

   בריאה              עולם הדמיונות

   יצירה                עולם הסטיות

   עשיה                עולם החרדות

אנחנו אוהבים לתת סימנים. מה יהיה פה הסימן מלמטה למעלה למה שאמרנו הרגע? "עולם חסד יבנה" – חרדות, סטיות, דמיונות (טוב לצחוק...).

  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  שנת הלימודים תשע"ח נפתחת!!!

  לכל תלמידינו ותלמידותינו החדשים והוותיקים, נשמח לראותכם במפגש הראשון! הלימודים יתחילו בתחילת חשוון, בירושלים - ב' וג' חשוון (22-23/10), בת"א - יא' מרחשוון (31/10) ובצפון ב-י"ב מרחשוון (1/11). שתהיה שנה טובה ופורייה!!


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323