התקשרו עכשיו: 02-5662323

לתקשר בגובה העינים, מעל ומתחת

שיעור וידאו מאת הרב יצחק גינזבורג שליט"א
 
nahshon2
תקשורת בין אנשים היא הדבר העיקרי בעולם הזה. כך נוצרים ייחודים והעולם מתקדם אל תיקונו. 
את המשמעות של שלשת סוגי התקשורית העיקריים: מחשבה דיבור ומעשה, מסביר הרב יצחק גינזבורג בשיעור מיוחד לכבוד "בוקר לנשמה" של בית הספר לתורת הנפש לפי שיטת הבעל-שם-טוב. המטרה הפנימית של הבית-ספר היא להכיר לעומק יותר את הנפש, במיוחד הנפש האלקית, שיש אצל כל יהודי. ללמוד איך אפשר לגלות את הפנימיות בחיי היום-יום וגם איך אפשר ליצור קשר הרבה יותר טוב ופורה בין אנשים בזכות זה שהאדם מגלה את הפנימיות שלו. מוסבר בחסידות שיש לנפש, חוץ מהכחות של הנפש, כמו חכמה וחסד ושאר הכחות הפנימיים של הנפש, גם לבושים. דרך הלבושים האדם מופיע. כמו שאדם מתלבש ואחר כך הוא מופיע ברבים, ככה לבושי הנפש מלבישים את הכחות ואז האדם מוכן להופיע בפני הזולת, בפני רבים, ולתקשר עם הזולת. והרי עיקר המטרה של העולם הזה שתהיה תקשורת טובה בין היצורים, בין הנשמות, בין האנשים.

שלשה שלבים ביצירת האדם: עפר, נשמת חיים, נפש חיה

איך יודעים את זה? כתוב בתחלת הבריאה "וייצר הוי' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". יש כאן שלשה שלבים כנגד שלשת השלבים של עבודת ה', שהבעל שם טוב קורא להם 'הכנעה' ו'הבדלה' ו'המתקה' (גם בתורת הנפש תלמדו עליהם):

·         קודם האדם מרגיש את יסוד העפר שבעצמו, כמו אברהם אבינו שאמר "ואנכי עפר ואפר". על זה כתוב "וייצר הוי' אלהים את האדם עפר מן האדמה", זה היסוד שלו.

·         אחר כך הוא צריך להרגיש את ההבדלה שבו, הנבדלות שבו, שזה "ויפח באפיו נשמת חיים", שיש לו, כמו שאמרנו קודם, נפש אלקית. משהו מיוחד.

·         אבל התכלית, שנקראת המתקה, היא "ויהי האדם לנפש חיה", התרגום מתרגם את זה "לרוח ממללא". כלומר, שהאדם הופך להיות יצור מדבר. מה זה מדבר? מתקשר. בגלל שדרך התקשורת, דרך הדיבור, נעשו יחודים. כאשר תכלית הכוונה של בריאת העולם היא שנוכל להתייחד, אחד עם השני, וככה ליחד את הכל ובכך לגלות שבעצם מאחורי הכל ובתוך הכל יש אחד, "הוי' אחד". אם כן, התכלית היא ה"נפש חיה", ה"רוח ממללא". לכן בן אדם נקרא "מדבר", זה השם שחז"ל נותנים לו. הוא לא "משכיל", הוא לא משהו אחר, הוא "מדבר", הוא מתקשר. זו התכלית. לתכלית הזאת קוראים "המתקה", שהאדם יכול מכח התקשורת שלו לעשות יחודים בתוך המציאות, וכל יחוד הוא פורה, כמו "פרו ורבו", יש לו פירות, תולדות.

תקשורת במחשבה, דבור ומעשה

נחזור: בנפש, על גבי הכחות הפנימיים שלה, יש לבושים. דווקא דרך הלבושים האלה האדם מדבר. גם במחשבה האדם מדבר. בדבור ודאי שהוא מדבר, זה עצם הדבור, "רוח ממללא". גם במעשה יש דבור[1]. מה הם שלשת הלבושים? מחשבה, דבור ומעשה. יש תקשורת, יש קשר ביני לבינך, כשאני חושב עליך. ה"מחשבה מועלת", כמאמר חז"ל. יש כח אדיר בתוך המחשבה להשפיע, לקבל. מה שבחוץ קוראים לזה 'טלפתיה', אבל בתורה הביטוי (בין היתר, יש הרבה לשונות וענינים) הוא שבמחשבה יש כח ותועלת – ליצור קשר וגם לעשות דברים, לעשות בתוך הלב, שלי ושל הזולת. אז שוב, יש תקשורת במחשבה. מאד חשוב. יש כמובן תקשורת בדבור. ויש גם כן תקשורת במעשה. לדוגמה, התקשורת הכי פשוטה במעשה היא שאני כותב לך מכתב. אז הכתב, שאני כותב, הוא מעשה. היום כותבים במחשב, וזה גם נוסע מקצה העולם עד קצה העולם במהירות האור כמעט. בכל אופן, זו תקשורת במעשה. אבל בעצם כל מעשה שאני עושה הוא תקשורת. מה זה מעשה? שאדם יורד, מתקשר עם המציאות, גם דרך המעשה. כמו שאדם זורק אבן לתוך המים, אז הוא עושה גלים והגלים מתפשטים. כל מה שאדם עושה גם פועל כך – הוא גורם לאנרגיה, לכח, לגלים שיוצאים ומתפשטים, ודרך המעשה הוא גם כן מתקשר. הוא יכול לכוון את המעשה שלו לכיוון נשמה אחרת – זה קישור בין המחשבה ובין המעשה – כדי להתקשר ולתקשר עם נשמה אחרת. בעצם, כל מה שעושים, אם אני עושה משהו בשבילך, זה להתקשר איתך על ידי המעשה. הכי תכל'ס, שאני עושה לך משהו, עושה לך טובה בידים שלי.

תקשורת בדרך עליה, תקשורת בגובה העינים ותקשורת בדרך ירידה

היחס בין המחשבה לבין הדבור לבין המעשה, הוא השאלה אם אני מתקשר אליך בדרך עליה; או בדרך יושר, כמו הביטוי היום 'בגובה העינים', שאנחנו שנינו שוים בקומה שלנו, זה הביטוי בקבלה; או שאני מתקשר בדרך ירידה, שאני יורד על מנת להתקשר. או שאני עולה, כאילו עולה לשרש שלך. יש ביטוי שראוי שכל יהודי כאשר הוא מדבר על השני או חושב על השני שינסה לצייר אותו בשרש שלו, "מאין באת", מאיפה הוא בא. ובאותיות של קבלה זה נקרא המחשבה הקדומה דא"ק, של אדם קדמון, השרש של הנשמה. עכשיו, כשאני חושב עליך אני עולה לתקשר איתך בשרש. כשמדברים בפה ממש, הדבור – "ויהי האדם לנפש חיה", "לרוח ממללא" – הוא היחס וההתקשרות 'בגובה העינים', כמו שאמרנו קודם, התקשרות ישר-ישר. אבל כשאני עושה משהו אני מתקשר בדרך ירידה. איך אני מתקשר עם רבונו עולם? הוא נתן לי 613 מצוות לעשות, וכל המצוות הן מצוות מעשיות. בשביל לקיים מצוה מעשית אני צריך לרדת לתוך המציאות. זו לא התקשרות אליו תוך כדי התבוננות מעמיקה שאני עולה, אלא דווקא להתקשר לאין-סוף תוך כדי שאני יורד לתוך המעשה, לתוך עולם המעשה. דוד המלך, שמסמל בקבלה וחסידות את המעשה – המלכות היא מעשה – אומר על עצמו "ידי מלוכלכות בדם כדי לטהר אשה לבעלה". כדי לעשות טוב, קשרים טובים בין נשמות, בין איש ואשה, צריך להתלכלך. כך דוד המלך אומר על עצמו. זה הטבע של המעשה, שהוא העיקר – כתוב ש"המעשה הוא העיקר" –  ליצור קשר הכי פנימי והכי עצמי תוך כדי ירידה.

סיכום

אם כן, הסברנו נקודה חשובה מאד. נעשה סיכום: תכלית בריאת האדם היא שיהיה מדבר. מדבר פירושו מתקשר, והוא מדבר גם במחשבה שלו, בכל שלשת הלבושים של הנפש שלו, גם במחשבה הוא מדבר, גם בפה הוא מדבר, בדבור, וגם בידים הוא מדבר, שהוא עושה משהו. רק מה? יש התקשרות דרך עליה לשרש, ויש התקשרות ישר, במציאות ההוה, המציאות הנוכחית, ויש התקשרות תוך כדי שפלות. המעשה נועד ליצור ערוצי תקשורת – שוב, כמו שאמרנו קודם גלים, גלי שידור – ליצור גלים של תקשורת תוך כדי השפלה. בהשפלה הזאת יכול להיות כיף, התענוג הכי גדול, שאדם נוגע במציאות. יש אנשים שאוהבים יותר לחשוב, אבל יש אנשים שמאד אוהבים לנגוע בחומר, במציאות. אבל צריך לדעת שלנגוע בחומר וליצור כלים זה ירידה, שאני יורד על מנת לתקשר. לא יורד על מנת לתקשר עם מי שנחות ממני. אדרבא, כמו שאמרנו קודם, הקישור הכי אמתי עם רבונו של עולם, שהוא אין סוף יותר ממני, הוא דווקא תוך כדי שאני משפיל את עצמי לעשות בידים מה שהוא צווה, לקיים את המצוות המעשיות של התורה.

 

  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  יום העיון של תורת הנפש

  יום העיון התקיים במלון גני ירושלים ועסק בנושא הצמיחה והשמחה. בקרוב יועלו התכנים לאתר ויוצגו לקהל הרחב. עקבו אחרי הפרסומים!


  לימודים מקוונים

  רוצים ללמוד בתורת הנפש? אפשר גם מהבית!! מוזמנים להצטרף לקורסים המקוונים שלנו. הקורסים כוללים שיעורי בסיס של שנה א' בלימודי תורת הנפש, לימוד תניא מודרך וסדרות קצרות.

  לפרטים והרשמה


  שעות המשרד

  א'-ה'
  8:30-14:00
  02-5662323


  הירשמו עכשיו וקבלו גישה למאגר שיעורים נרחב. לאחר ההרשמה ייפתחו לכם תפריטים נוספים באתר.